Verksamheten

En trygg och stimulerande miljö

Verksamheten strävar efter att varje barn ska erbjudas en trygg och stimulerande miljö att utvecklas i. Varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Varje barn ska lära sig ta hänsyn och visa respekt mot andra människor, djur och natur.

Vi följer läroplanen

Barnen på Ugglan har mycket tid för lek. I leken får barn uttrycka och bearbeta upplevelser och känslor. De stimulerar sin fantasi och övar sig på att samarbeta och lösa problem. Vi anser att barn behöver få möjlighet att röra sig mycket, därför vistas vi mycket utomhus, både på gården och i skogen. För att på bästa sätt kunna tillgodose varje barns behov delar personalen upp barnen i mindre grupper. I dag finns tre grupper, Pärlugglor – Kattugglor – Hornugglor. 4- och 5-årigar erbjuds planerad verksamhet några gånger i veckan, då de har rörelse, språklekar, matematiska övningar och olika teman.

Personalen

Carina Persson

Förskolechef

Kicki Olsson

Förskollärare

Maria Mårtensson

Barnskötare

Carina Jonsson

Barnskötare/kokerska

Vårdnadshavares ansvar i verksamheten

Ordförande

 • Leda månadsmötet/årsmötet
 • Ansvarig utåt
 • Registrera/ avregistrera medlemmar
 • Kontrollera att övriga poster tar sitt ansvar och även att rätt förutsättningar ges.

Sekreterare

 • Protokollförare vid månadsmötet och årsmötet, samt distribution av protokoll
 • Dagordning för kommande månadsmöte/årsmöte
 • Administrativa sysslor
 • Revidera stadgar
 • Verksamhetsbeskrivning

Kassör

 • Budget
 • Ansvar för löpande kostnader/fakturor
 • Rådgivning vid investeringar
 • Kontakter med revisor
 • Bokslut
 • Revisionsberättelse
 • Föräldrafodringar

Personalansvarig

 • Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal samt redovisning för kassör
 • Fackliga förhandlingar
 • Vikarie anskaffningar
 • Personalförmåner
 • Sjuk/frisk
 • Hälsovård
 • Trivsel för personal

Arbetsmiljö

 • Säkerhet
 • Arbetsmiljö för personal
 • Administration inom arbetsmiljö
 • Skyddsrond
 • Åtgärda anmälda tillbud
 • Kemiska produkter

Städgrupp

 • Produkter/inköp
 • Städschema
 • Administration inom arbetsmiljö
 • Skyddsrond
 • Hygienansvar/utbildning
 • Utbildning av nya medlemmar i städrutiner
 • Hålla kontakten med städföretag

It/data

 • Skapa och underhålla en hemsida/intranät
 • Marknadsföring
 • Dataansvar
 • Folder Ugglan, info till nya medlemmar
 • Skapa mallar för verksamhetsdokument

Rekryterare

 • Förvärva nya familjer till förskolan
 • Info till nya medlemmar
 • Tillhandahålla platsuppsägningsblanketter
 • Nykel ansvarig

Ute/inne grupp

 • Skapa bra miljö för barnen
 • Åtgärda anmälda tillbud
 • Hålla kontakt med hyresvärden