Verksamheten

En trygg och stimulerande miljö

Verksamheten strävar efter att varje barn ska erbjudas en trygg och stimulerande miljö att utvecklas i. Varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Varje barn ska lära sig ta hänsyn och visa respekt mot andra människor, djur och natur.

Vi följer läroplanen

Barnen på Ugglan har mycket tid för lek. I leken får barn uttrycka och bearbeta upplevelser och känslor. De stimulerar sin fantasi och övar sig på att samarbeta och lösa problem. Vi anser att barn behöver få möjlighet att röra sig mycket, därför vistas vi mycket utomhus, både på gården och i skogen. För att på bästa sätt kunna tillgodose varje barns behov delar personalen upp barnen i mindre grupper. I dag finns tre grupper, Pärlugglor – Kattugglor – Hornugglor. 4- och 5-årigar erbjuds planerad verksamhet några gånger i veckan, då de har rörelse, språklekar, matematiska övningar och olika teman.