Vårdnadshavarens ansvar

Här hittar du information om vad det innebär att vara vårdnadshavare i ett föräldrakooperativ.

Ordförande

 • Leda månadsmötet/årsmötet
 • Ansvarig utåt
 • Registrera/ avregistrera medlemmar
 • Kontrollera att övriga poster tar sitt ansvar och även att rätt förutsättningar ges.

Sekreterare

 • Protokollförare vid månadsmötet och årsmötet, samt distribution av protokoll
 • Dagordning för kommande månadsmöte/årsmöte
 • Administrativa sysslor
 • Revidera stadgar
 • Verksamhetsbeskrivning

Kassör

 • Budget
 • Ansvar för löpande kostnader/fakturor
 • Rådgivning vid investeringar
 • Kontakter med revisor
 • Bokslut
 • Revisionsberättelse
 • Föräldrafodringar

Personalansvarig

 • Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal samt redovisning för kassör
 • Fackliga förhandlingar
 • Vikarie anskaffningar
 • Personalförmåner
 • Sjuk/frisk
 • Hälsovård
 • Trivsel för personal

Ute/inne grupp

 • Skapa bra miljö för barnen
 • Åtgärda anmälda tillbud
 • Hålla kontakt med hyresvärden

Arbetsmiljö:

 • Säkerhet
 • Arbetsmiljö för personal
 • Administration inom arbetsmiljö
 • Skyddsrond
 • Åtgärda anmälda tillbud
 • Kemiska produkter

Städgrupp

 • Produkter/inköp
 • Städschema
 • Administration inom arbetsmiljö
 • Skyddsrond
 • Hygienansvar/utbildning
 • Utbildning av nya medlemmar i städrutiner
 • Hålla kontakten med städföretag

It/data

 • Skapa och underhålla en hemsida/intranät
 • Marknadsföring
 • Dataansvar
 • Folder Ugglan, info till nya medlemmar
 • Skapa mallar för verksamhetsdokument

Rekryterare

 • Förvärva nya familjer till förskolan
 • Info till nya medlemmar
 • Tillhandahålla platsuppsägningsblanketter
 • Nykel ansvarig