Ansök om förskoleplats

Du ansöker om plats på Ugglan genom att fylla i blanketten gällande förskoleplats och skickar den till ansokningar.ugglan@gmail.com. Ködatum räknas från det datum ansökan gjordes.

Ugglan tillämpar följande urvalsgrunder

Syskonförtur. Barn med syskon i samma hushåll som redan har en plats på Ugglan går före andra barn.
Barn med längst kötid. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering dvs äldre barn går före yngre.

Det är viktigt att vara medveten om att det krävs ett aktivt engagemang som vårdnadshavarna då vi alla hjälps åt att skapa en trivsam och bra förskola för våra barn. Läs gärna igenom våra stadgar inför din ansökan.

Vi har ett huvudsakligt intag i augusti. Utöver det tar vi in barn om någon plats blivit ledig.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller önskar besöka oss!