Välkommen till

Föräldrakooperativet
Ugglan i Ljusdal

Ugglan är en liten och trygg förskola, den drivs som en ekonomisk förening med en styrelse i vilken alla föräldrar är medlemmar i. Ugglan som startade år 1988 är en liten förskola med 18 heltidsplatser för barn mellan ett och fem år. Vi har fyra anställda, två förskollärare, en barnskötare och en kokerska/barnskötare. Vikarier används i liten utsträckning, främst vid längre frånvaro. Förskolan ligger på Gärdeåsen i Ljusdal, i anpassade lokaler och stora pedagogiskt utformade lekytor.

Åtaganden som medlem

  • Arbetsplikt, alla föräldrar ställer upp efter förmåga, och arbetar vid personalens sjukdom och semestrar.
  • Veckostädning på rullande schema, samt sommarstäd under semestertiden.
  • Minst en förälder från varje familj ska regelbundet delta i föreningens månadsmöten. Obligatorisk närvaro av samtliga styrelsemedlemmar på årsmötet.
  • Varje familj ska bidra till förskolans hushåll med i första hand 2L jordgubbar och gärna andra bär som kan användas till saft och sylt.
  • Alla medlemmar tilldelas en uppgift, antingen inom styrelsen eller i en inne- eller utegrupp.