Föräldrakooperativet Ugglan i Ljusdal

Välkommen till Ugglan

Ugglan är en liten och trygg förskola, den drivs som en ekonomisk förening med en styrelse i vilken alla föräldrar är medlemmar i. Ugglan som startade år 1988 är en liten förskola med 18 heltidsplatser för barn mellan ett och fem år. Vi har fyra anställda, två förskollärare, en barnskötare och en kokerska/barnskötare. Vikarier används i liten utsträckning, främst vid längre frånvaro. Förskolan ligger på Gärdeåsen i Ljusdal, i anpassade lokaler och stora pedagogiskt utformade lekytor.

Verksamheten strävar efter

Varje barn ska erbjudas en trygg och stimulerande miljö att utvecklas i. Varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Varje barn ska lära sig ta hänsyn och visa respekt mot andra människor, djur och natur.

Verksamheten följer läroplanen

Barnen på Ugglan har mycket tid för lek. I leken får barn uttrycka och bearbeta upplevelser och känslor. De stimulerar sin fantasi och övar sig på att samarbeta och lösa problem. Vi anser att barn behöver få möjlighet att röra sig mycket, därför vistas vi mycket utomhus, både på gården och i skogen. För att på bästa sätt kunna tillgodose varje barns behov delar personalen upp barnen i mindre grupper. I dag finns tre grupper, Pärlugglor – Kattugglor – Hornugglor. 4- och 5-årigar erbjuds planerad verksamhet några gånger i veckan, då de har rörelse, språklekar, matematiska övningar och olika teman.

Åtaganden som medlem

  • Arbetsplikt, alla föräldrar ställer upp efter förmåga, och arbetar vid personalens sjukdom och semestrar.
  • Veckostädning på rullande schema, samt sommarstäd under semestertiden.
  • Minst en förälder från varje familj ska regelbundet delta i föreningens månadsmöten. Obligatorisk närvaro av samtliga styrelsemedlemmar på årsmötet.
  • Varje familj ska bidra till förskolans hushåll med i första hand 2L jordgubbar och gärna andra bär som kan användas till saft och sylt.
  • Alla medlemmar tilldelas en uppgift, antingen inom styrelsen eller i en inne- eller utegrupp.

Personalen på Ugglan

Carina Persson
Carina Persson Förskolechef
Kicki Olsson
Kicki Olsson Förskolelärare
Maria Mårtensson
Maria MårtenssonBarnskötare
Carina Jonsson
Carina Jonsson Kokerska/barnskötare